19 Lut 2019

19 Lut 2019

Jak utworzyć i wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy III Edycja – 06.03.2019 Warszawa

By:Praktycy o poprzednich edycjach09:15

Nasza emerytura vs aktualne wynagrodzenie

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) nowa możliwość gromadzenia dodatkowego kapitału na emeryturę

PPK – podstawa prawna

10:30 Przerwa Kawowa

10:45

PPK – poszczególne etapy wdrożenia nowego procesu

PPK – obowiązki i uprawnienia uczestników procesu

13:00 Lunch

14:00

c.d. PPK – obowiązki i uprawnienia uczestników procesu

Jak zakomunikować PPK 

Istotne czynniki sukcesu wdrożenia PPK

15:30

Dyskusja i podsumowanie Spotkania

16:00 Wręczenie certyfikatów i zakończenie Spotkania

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia 15-minutowej ankiety, która pozwoli nam przygotować dla Państwa inspirujący raport zawierający informacje pomocne w podjęciu decyzji na co zwrócić uwagę    oraz co wybrać i jak wdrożyć.
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Magdalena Miąsek

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w instytucjach finansowych krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w obszarze Human Resources w zakresie kształtowania polityki personalnej oraz świadczeń płacowych i pozapłacowych, zarządzania projektami HR wspierającymi biznes, planowania i monitorowania kosztów osobowych, szkoleniowych, rekrutacyjnych, rozwojowych oraz efektywności, zaangażowania i poziomu zatrudniania.

Członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits działającego przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca i współautor programu pierwszych w Polsce Podyplomowych Studiów Compensation & Benefits – Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Trenerka biznesu w zakresie zagadnień miękkiego i twardego HR. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Joanna Liksza

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Lider Klubu Compensation and Benefits Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, wynagrodzeniach oraz budowie, organizacji i transformacji działów HR. Systemy wynagrodzeniowe tworzyła m.in. w Styropol Sp. z o.o. (branża budowlana), Presspublica Sp. z o.o. (wydawcy „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i „ Życia Warszawy”), Grupa Provimi (branża FMCG) oraz ABC Data S.A. (wiodący dystrybutor sprzętu i rozwiązań IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej).

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w praktyce będą wdrażały PPK, tj. między innymi do:

Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów HR

Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. wynagrodzeń

Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. systemów motywacyjnych

Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów Compensation & Benefits/specjalistów ds. Rewards/ specjalistów ds. Remuneration

Dyrektorów/kierowników/managerów/ HR Business Parterów/specjalistów ds. personalnych/ specjalistów ds. wynagrodzeń i systemów motywacyjnych

Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. Szkoleń

Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów Finansów i Kontrolingu

Zapraszamy Serdecznie  na spotkanie

Zespół M.B.M. Poland 

Tel.22 245 13 57

info@mbmpoland.com

REGULAMIN ZGŁOSZENIA ON-LINE:

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na Spotkanie

Jak utworzyć i wdrożyć  Pracowniczy Plan Kapitałowy III Edycja – WARSZTAT, które odbędzie się w dniu 06.03.2019 w Warszawie (dalej Spotkanie) organizowane przez Master. Business. Meetings. M.B.M. Poland (dalej  M.B.M. Poland) oraz warunki uczestnictwa w Spotkaniu.

Cena uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi: 1.przy rejestracji i/lub rezerwacji do dnia 22. lutego 2019 · 1396 PLN + 23% VAT 2.przy rejestracji od dnia 23. lutego 2019 r. · 2396 PLN + 23% VAT 3.Cena obejmuje: prelekcje, dostępne materiały do Spotkania, przerwy kawowe, lunch i opieka zespołu M.B.M. Poland podczas całego Spotkaniu. 4.Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszenia on-line na stronie https://mbmpoland.com/wyslij-zgloszenie/  Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego wiadomość o potwierdzeniu rejestracji zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości proszę o kontakt zgloszenia@mbmpoland.com 5.Faktura pro forma zostanie wysyłana w formie elektronicznej na adres Zgłaszającego lub na inny wskazany przez Zgłaszającego w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 6.Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z M.B.M. Poland 7.Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania Faktury pro forma, ale nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Spotkania. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji do dnia 22. lutego 2019r., jednakże nie dokona wpłaty pełnej kwoty z tytułu uczestnictwa do dnia 27. lutego 2019r. koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wówczas będzie wynosić 2396 PLN + 23% VAT. 8.Wpłaty należy dokonać na konto wskazane na Fakturze wysłane przez M.B.M. Poland, jako tytuł przelewu prosimy wpisać tytuł spotkania. 9.Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres M.B.M. Poland (ul. Stefana Batorego 29/81, 02-591 Warszawa, Master. Business. Meetings. – M.B.M. Poland) 10.W przypadku rezygnacji do dnia 22. lutego 2019r. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 650 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. Po terminie 22. lutego 2019  Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę za udział 2396 PLN + VAT. 11.W przypadku braku uczestnictwa w Spotkaniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Spotkaniu, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy. 12.Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Spotkaniu. 13.W miejsce osoby Zgłoszonej do udziału w Spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego. 14.M.B.M ma prawo odmówić rejestracji Zgłoszenia. 15.M.B.M. zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia Spotkania oraz do odwołania Spotkania. 16.Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych Master. Business. Meetings. oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich. 17.Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Master. Business. Meetings. oraz partnerów Spotkania. 

Master.Business.Meetings – M.B.M Poland

Tel.22 245 13 57  info@mbmpoland.com