18 Paź 2018

18 Paź 2018

Robotyzacja i automatyzacja procesów w HR Szkolenie – Warsztat – 29.11.2018

By:

Roboty do roboty – jak usprawnić pracę HR?

Przykłady praktycznego zastosowania robotów w działach personalnych – WARSZTAT 29.11.2018 Warszawa II Edycja

09:40 Wstęp do robotyzacji

 • co to jest Robotic Process Automation (RPA)
 • analiza procesów pod kątem ich automatyzacji i robotyzacji 
 • jak zatrudniać roboty w HR – wyzwania i korzyści  
 • „Rhyszard” – case study   

10:30 Jak zautomatyzować procesy:

 • zatrudniania pracowników 

11:00 PRZERWA KAWOWA

11:15 Jak zautomatyzować procesy:

 • wydawania zaświadczeń dla pracowników – warsztat

12:45 LUNCH

13:30 Jak zautomatyzować procesy:

 • zarządzania urlopami pracowników 
 • zarządzania benefitami  

14:30 PRZERWA KAWOWA

14:45 Jak zautomatyzować procesy:

 • rekrutacji
 • rozliczania wydatków pracowniczych

15:45 Dyskusja i podsumowanie spotkania 

 16:00 Zakończenie Spotkania

ZGŁOŚ UDZIAŁ

 

 

Zaufali nam m.in:

Praktycy o Spotkaniu 14.09.2018

Spotkanie skierowane jest między innymi do:

Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. wynagrodzeń Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów Comp & Ben Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. świadczeń dodatkowych Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. 
HR Business Parterów ds. wynagrodzeń i systemów motywacyjnych
Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. Kadr i płac
Ekspertów ds. Systemów Informacyjnych HR

Zapraszamy serdecznie Zespół M.B.M. Poland
info@mbmpoland.com
Tel. 22 245 13 57

Bartosz Marek Kochanowski – Head of RoboticCompetence Center (robotydoroboty.pl)

Realizuje projekty automatyzacji procesów z wykorzystaniem m.in. software robotów dla firm z Polski i zagranicy, utworzonym przez międzynarodową grupę Rhenus. Koordynator kup-czas.pl oraz insidestartup.pl. Kierownik projektów, przedsiębiorca, inwestor, doradca rozwoju biznesu. Absolwent informatyki Politechniki Szczecińskiej, studiów podyplomowych z zakresu strategii i projektowania informatycznych systemów zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, studiował także na podyplomowych studiach managerskich na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży. Ma na swoim koncie koordynację kilkuset projektów rozwojowych i wdrożeniowych IT oraz misji doradczych z zakresu zwiększania efektywności operacyjnej i sprzedaży w regionie europy środkowej i wschodniej (CESE).

Joanna Liksza, HR Advisor – TPA Poland

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Lider Klubu Compensation and Benefits.

Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, wynagrodzeniach oraz  budowie, organizacji i transformacji działów HR. Systemy wynagrodzeniowe tworzyła m.in. w Styropol Sp. z o.o. (branża budowlana), Presspublica Sp. z o.o. (wydawcy „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i „ Życia Warszawy”),  Grupa Provimi (branża FMCG) oraz ABC Data SA (wiodący dystrybutor sprzętu i rozwiązań IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Aktualnie prowadzi projekty doradcze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w TPA Poland.

MasterBusiness Meetings– M.B.M. Poland
Stefana Batorego 29/81 02-591 Warszawa, tel. 22 245 13 57

www.mbmpoland.com
master.business.meetings@mbmpoland.com 
LINKEDIN M.B.M. Poland

ZGŁOŚ UDZIAŁ

REGULAMIN ZGŁOSZENIA ON-LINE:

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na Spotkanie

Roboty do roboty – jak usprawnić pracę HR?

Przykłady praktycznego zastosowania robotów w działach personalnych – WARSZTAT II edycja które odbędzie się w dniu 29.11.2018 w Warszawie (dalej Spotkanie) organizowane przez Master. Business. Meetings. M.B.M. Poland (dalej  M.B.M. Poland) oraz warunki uczestnictwa w Spotkaniu.

Cena uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

 1. przy rejestracji i/lub rezerwacji do dnia 04. listopada 2018 · 1396 PLN + 23% VAT
 2. przy rejestracji od dnia 05. listopada 2018 r. · 2396 PLN + 23% VAT
 3. Cena obejmuje: prelekcje, dostępne materiały do Spotkania, przerwy kawowe, lunch i opieka zespołu M.B.M. Poland podczas całego Spotkaniu.
 4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszenia on-line na stronie https://mbmpoland.com/wyslij-zgloszenie/  Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego wiadomość o potwierdzeniu rejestracji zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości proszę o kontakt zgloszenia@mbmpoland.com
 5. Faktura pro forma zostanie wysyłana w formie elektronicznej na adres Zgłaszającego lub na inny wskazany przez Zgłaszającego w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
 6. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z M.B.M. Poland
 7. Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od otrzymania Faktury pro forma, ale nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Spotkania. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji do dnia 04. listopada 2018 r., jednakże nie dokona wpłaty pełnej kwoty z tytułu uczestnictwa do dnia 20. listopada 2018r. koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wówczas będzie wynosić 2396 PLN + 23% VAT.
 8. Wpłaty należy dokonać na konto wskazane na Fakturze wysłane przez M.B.M. Poland, jako tytuł przelewu prosimy wpisać tytuł spotkania.
 9. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres M.B.M. Poland (ul. Stefana Batorego 29/81, 02-591 Warszawa, Master. Business. Meetings. – M.B.M. Poland)
 10. W przypadku rezygnacji do dnia 04. listopada 2018r. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 650 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. Po terminie 04. listopada 2018  Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę za udział 2396 PLN + VAT.
 11. W przypadku braku uczestnictwa w Spotkaniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Spotkaniu, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 12. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Spotkaniu.
 13. W miejsce osoby Zgłoszonej do udziału w Spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 14. M.B.M ma prawo odmówić rejestracji Zgłoszenia
 15. M.B.M. zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia Spotkania oraz do odwołania Spotkania.
 16. Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych Master. Business. Meetings. oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.
 17. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Master. Business. Meetings. oraz partnerów Spotkania. 

Master.Business.Meetings- M.B.M Poland 
Tel.22 245 13 57  
info@mbmpoland.com

ZGŁOŚ UDZIAŁ