4 Sie 2015

4 Sie 2015

Wyślij Zgłoszenie

By:

0 Comment

Zgłaszam udział w Spotkaniu: (wymagane)

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Departament

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dane firmy:

Nazwa firmy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Budynek (wymagane)

Lokal

Kod pocztowy (wymagane)

Miasto (wymagane)

NIP (wymagane)

E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

Miejsce na uwagi

REGULAMIN 13.12.2019

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia. (wymagane)

Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych Organizatorów oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.(wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych od Organizatorów i Partnerów Spotkania zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 1204). (wymagane)