4 Sie 2015

4 Sie 2015

Wyślij Zgłoszenie

By:

0 Comment

Zgłaszam udział w Spotkaniu: (wymagane)

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Departament

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dane firmy:

Nazwa firmy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Budynek (wymagane)

Lokal

Kod pocztowy (wymagane)

Miasto (wymagane)

NIP (wymagane)

E-mail osoby zgłaszającej uczestnika (wymagane)

Miejsce na uwagi


REGULAMIN DO POBRANIA 24.11.2017


REGULAMIN DO POBRANIA 30.11-01.12.2017

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem, określającym warunki uczestnictwa w Spotkaniu, i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia. (wymagane)

Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy MASTER.BUSINESS.MEETINGS. - M.B.M.Poland oraz partnerów Spotkania, na ich przetwarzanie w celach promocji i marketingu działalności, prowadzonej przez MASTER.BUSINESS. MEETINGS. - M.B.M.Poland, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 833). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do tych danych, ich poprawiania jak i możliwość usunięcia ich. (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych, dotyczących MASTER.BUSINESS.MEETINGS. - M.B.M.Poland oraz partnerów Spotkania, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 1204). (wymagane)